Культурний Проект

Правила Програми лояльності Культурного Проекту

Програма лояльності розроблена для постійних слухачів освітніх подій Культурного Проекту (далі КП). Участь в Програмі здійснюється відповідно до цих Правил програми лояльності (далі Правила), що створені та регулюються Програмою лояльності.

Особистий кабінет слухача Культурного Проекту (далі Кабінет) – он-лайн система обліку купівлі абонементів, відвідування освітніх подій, накопичення і використання балів у Програмі лояльності.

Навчальний рік Культурного Проекту - період з 1 вересня поточного року і до 31 серпня наступного за ним року.

1. Загальні положення:

1.1. Особа, яка бере участь у Програмі лояльності, вважається такою, що ознайомилась та в повній мірі погодилась з її Правилами.

1.2. КП залишає за собою право змінювати (повністю чи частково) або припиняти дію Програми у будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни можуть стосуватись Правил, умов участі, порядку нарахування балів, кількості балів, необхідних для отримання винагороди, умов зміни статуса учасника програми та інше.

2. Умови участі у Програмі лояльності:

2.1. Учасниками Програми можуть стати тільки фізичні особи, яким на момент реєстрації в Програмі виповнилося 18 років. Кожен учасник Програми може мати тільки один рахунок.

2.2. Учасником Програми може стати лише та фізична особа, яка попередньо дала згоду на обробку власних персональних даних, зробивши відповідну відмітку в електронному вигляді при реєстрації на сайті Культурного Проекту. Під обробкою персональних даних слід розуміти будь-яку дію або сукупність дій здійснених у програмному забезпеченні Програми, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням, видаленням відомостей про фізичну особу.

2.3. Оплата за реєстрацію та участь у Програмі з учасників не стягується.

2.4. КП зберігає за собою право відмовити в участі у Програмі будь-якій особі, яка не дотримується встановлених Правил Програми. Також участь у Програмі може бути припинена за власним бажанням учасника (за попереднім письмовим повідомленням), у разі порушення учасником Правил Програми, у разі виявлення фактів неправомірних дій учасника, а також у разі припинення існування Програми.

2.5. У випадку припинення участі у Програмі всі накопичені учасником бали анулюються.

2.6. Умовою початку участі в Програмі лояльності є придбання абонементу на освітні події КП. Умовою нарахування балів за Програмою лояльності є відмітка про відвідання освітньої події КП.

2.7. Нарахування балів відбуається тільки за відвідування освітніх подій за абонементами, що включають 3 (три) і більше занять.

3. Картки учасників Програми лояльності:

3.1. Пластикова картка слухача КП має унікальний номер, що ідентифікує учасника Програми лояльності.

3.2. Пластикові картки можуть бути трьох типів: Звичайна, Срібна (іменна) та Золота (іменна). Срібна картка видається учаснику за умови накопичення 251 статусного балу протягом навчального року. Золота картка видається учаснику за умови накопичення 501 балу протягом навчального року.

3.3. Срібна та Золота картки учасників свідчать про їх відповідний статус в Програмі лояльності.

4. Бали Програми лояльності:

4.1. Бали, що нараховуються на рахунок учасника можуть бути двох типів: (1) звичайні та (2) статусні.

4.2. Звичайні бали нараховуються за відвідування платних освітніх подій КП та можуть бути використані для отримання нагород в Кабінеті.

4.3. Статусні бали враховуються для підвищення статусу картки учасника до Срібного чи Золотого рівня. Рівень статусних балів не змінюється протягом навчального року при отриманні нагород в Кабінеті за рахунок списання звичайних балів.

4.4. Всі бали нараховуються на власний бонусний рахунок учасника Програми. Бали власного рахунку не можуть бути об’єднані з балами на рахунках інших учасників. Бали не можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент за винятком окремих випадків, коли бали повертаються за невикористану частину абонементів після письмового звернення слухача та проведення розрахунку.

5. Умови нарахування балів згідно статусу картки учасника Програми:

5.1. Звичайний – 1 бал за кожні 20 гривень з вартості відвіданої освітньої події відповідного абонементу.

5.2. Срібний – 1 бал за кожні 15 гривень з вартості відвіданої освітньої події відповідного абонементу.

5.3. Золотий – 1 бал за кожні 10 гривень з вартості відвіданої освітньої події відповідного абонементу.

5.4. Бали Програми накопичуються протягом навчального року та мають бути використані до 31 січня наступного за навчальним року. Бали, що не були використані протягом вказаного періоду анулюються. Умова почне діяти з 1 вересня 2016 року. Статус картки користувача залишається незмінним до 31 серпня наступного за навчальним року.

5.5. Якщо протягом навчального року учасник Програми не здійснив жодної операції нарахування балів або отримання нагород, то його картка прирівнюється до втраченої та блокується. Заблокована картка відключається від Програми лояльності, а всі накопичені статусні, бонусні та трансферні бали анулюються.

5.6. Повторне активування заблокованих карток можливе протягом одного календарного місяця з моменту блокування та відбувається шляхом здійснення операції нарахування або розрахунку балами. В протилежному випадку залишок накопичених бонусів на заблокованій картці анулюється.

6. Отримання нагород:

6.1. Бали, накопичені учасниками Програми лояльності, можуть бути використані при отриманні нагород. Курс обміну 1 бал = 1 гривня.

6.2. Оформлення нагород відбувається в Кабінеті учасника програми і оформлюється учасником особисто чи модератором/представником КП.

7. Інші умови:

7.1. Програма не приймає скарг та не несе відповідальність у випадку, коли учасник не використав придбані за бали винагороди, а саме – абонементи на лекції КП чи послуги партнерських організацій. Невикористані абонементи на освітні події КП вважаються недійсними після завершення відповідних подій.

7.2. Учасник має своєчасно інформувати співробітників Програми про будь-які зміни в особистих даних.

7.3. Програма діє згідно з законодавством України. Будь-які суперечки розглядаються винятково через суди Києва та України.